Call / WhatsApp 014-5513002

Kepakaran Kami

Peguam Syarie & Perunding Keluarga Islam

Antara Perkhidmatan Yang Disediakan

Perkahwinan

Permohonan Wali Hakim, Wali Enggan, Nikah Bawah Umur, Permohonan Poligami, Pengesahan Nikah Luar Negara, Pengesahan Nikah Poligami.

Perceraian

Permohonan Persetujuan bersama, Pengesahan Lafaz cerai diluar
Mahkamah, Hakam, Fasakh,
Taklik & Khuluk.

Hak Selepas Perceraian

Tuntutan Harta Sepencarian, Muta`ah, Hak Jagaan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Nafkah Tertunggak, Ubah Perintah Hak Jagaan & Nafkah Anak.

Perancangan Harta Pusaka

Permohonan Faraid,
Permohonan & Pengesahan
Hibah, Wasiat, dan Wakaf

Jenayah Syariah

Khalwat, Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah, Mengajar Tanpa Tauliah, Berjudi, Meminum Minuman Memabukkan, Subahat dan lain-lain.

Penyediaan Dokumen

Penyediaan Dokumen Mahkamah,
Saman & Pernyataan Tuntutan,
Permohonan & Afidavit Sokongan
dan lain-lain.

Pengendalian kes-kes Rayuan Mal dan Jenayah Syariah

Proses Rayuan yang melibatkan isu Perkahwinan, Penceraian, Tuntutan Suami/Isteri dan Hak Jagaan Anak. Mengendalikan Kes melibatkan Kesalahan Jenayah Syariah dan Proses Mitigasi (Permohonan Mengurangkan Hukuman)

Open chat
Assalamualaikum.. Bolehkah Kami Membantu? WhatsApp kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut.